Foto: Gausdal Fjellstyre


Hvem kan søke: Lag, foreninger og enkeltpersoner.

Retningslinjer for bruk av kommunale vilt- og fiskestellmidler og viltfondsmidler fås ved Landbrukskontoret v/Sigbjørn Strand – tlf. 480 32 174.
Søknadsfrist 15. januar.

Søknaden sendes Landbrukskontoret i Lillehammerregionen. Se adresse i boksen oppe til høyre på siden.