26 personer svarte på undersøkelsen.

  • 54% av de som svarte sier deres lag/organisasjon har tilgang til Tilskuddsportalen.
  • 46% av de som svarte har vært inne og sett på muligheten til å søke.
  • 58% oppgir at de har søkt om tilskudd, og 20 % av de som oppgir å ha søkt, fikk tilskudd.
  • 20% oppgir å være fornøyd med ordningen.

I tillegg er det noen kommentarer; noen synes ordningen er god, noen savner opplæring og noen synes ordningen er mindre god.

Gausdal kommune har årlig invitert til møte med lag og organisasjoner. På disse møtene har det vært orientert om Tilskuddsportalen og gitt enkel innføring i bruken. Det kan kjøpes kurs av leverandøren i forbindelse med bruken av portalen. Det er en forholdsvis høy pris på disse kursene. Et alternativ kan være at flere lag og organisasjoner går sammen og betaler kostnaden for kurset.

Vi ønsker å se om bruken av Tilskuddsportalen tar seg opp gjennom året, og så vil vi mot slutten av 2019 kjøre samme undersøkelse igjen for å vurdere om det er verdt kostnadene det er å ha denne tilgangen.