For området Skei anbefaler vi Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid sine nettsider.

Vær oppmerksomme! Mange hytter i Gausdal vil nå bli stående tomme. Kommunen vil derfor oppfordre lokale som ferdes i eller har sitt daglige virke i hytteområder om å være oppmerksomme på uønsket aktivitet og eventuelt melde fra om dette. Meld fra til politiet om det er mistanke om unormale hendelser.