Alle barn som bor i fosterhjem (både beredskapshjem og fosterhjem i egen familie) har en tilsynsfører. Tilsynsføreren har tilsyn med hjemmet og skal se til at barnet har det bra. 

Å bo i et fosterhjem innebærer at barnet har flyttet fra sine foreldre og inn i annet privat hjem. I et privat hjem er det begrensede muligheter for åpenhet og innsyn i hvordan barn har det. Noen barn kan av og til oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det. Tilsynsfører er barnets 

Tilsynspersonen må ha personlige egenskaper og

  • evne å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor
  • kunne kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet
  • kunne sikre at barneverntjenesten blir informert om rettsikkerheten til barnet blir eller ikke blir ivaretatt

Kommunen som fosterhjemmet bor i har ansvar for å lære opp personer som skal føre tilsyn i fosterhjem.

Du kan lese veilederen om tilsynsfører i fosterhjem her:

Hvis du ønsker mer informasjon om å være tilsynsfører for barn i fosterhjem, så kan du ta kontakt med barneverntjenesten på tlf. 612 24 400.