Tingretten har fattet følgende slutning:

  1. Ole Jon Engeland skal gi Gausdal kommune og AS Oppland Metall tilgang til egen eiendom, gnr. 226, bnr. 1 i Gausdal kommune, slik at opprydding etter vedtak av 28.mai 2013 kan gjennomføres uhindret.
  2. Ole Jon Engeland skal stanse arbeidet med å rydde/fjerne objekter som omfattes av Gausdal kommunes vedtak av 28.mai 2013 fra egen eiendom, gnr. 226, bnr. 1 i Gausdal kommune.
  3. Forføyningen gjelder i 1 - ett - år fra kjennelses dato.
  4. Ole Jon Engeland betaler 17 150 - syttentusenetthundretogfemti - kroner, inkl. mva. i sakskostnader til Gausdal kommunen innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen.

 

Hele kjennelsen kan leses her.