Tingretten har fattet følgende slutning:

  1. Ole Jon Engeland skal gi Gausdal kommune og AS Oppland Metall tilgang til egen eiendom, gnr. 226, bnr. 1 i Gausdal kommune, slik at opprydding etter vedtak av 28.mai 2013 kan gjennomføres uhindret.
  2. Ole Jon Engeland skal stanse arbeidet med å rydde/fjerne objekter som omfattes av Gausdal kommunes vedtak av 28.mai 2013 fra egen eindom, gnr. 226, bnr. 1 i Gausdal kommune.
  3. Forføyningen gjelder i 1 - ett - år fra kjennelsens dato.
  4. Ole Jon Engeland dømmes til å betale saksomkostninger med kr. 55.312,50 - femtifemtusentrehundredeogtolv 50/1000 - til Gausdal kommune innen 2 - to - uker etter at avgjørelsen er forkynt for ham.

Hele kjennelsen kan leses her.