Varierte temaer
Temaene var varierte og aktuelle. Vi hørte blant annet Marco Elsafadi snakke om "Fra outsider til insider". Dyktige fagfolk snakket om generasjon prestasjon, psykisk og fysisk helse og antidoping. Og årets ildsjel inspirerte oss om glede og inkludering i idrett, og om gleden ved å delta.

Vi som var der fra Gausdal skal møtes for å snakke videre om det vi hørte, og om hva ungdommene sjøl mener er viktige satsinger for god ungdomshelse i Gausdal.

Ungdomshelsestrategi
Helseminister Bent Høie deltok på møtet. Han og Helsedirektoratet skal legge fram en ungdomshelsestrategi i løpet av våren. De la merke til den store ungdomsdelegasjonen fra Gausdal, og ønsker å få våre synspunkter og vurderinger tilsendt. Og den utfordringen tar vi selvfølgelig!
Er det flere ungdommer enn de som var med på møtet som har innspill eller kommentarer til ungdomshelsestrategien, så vil vi gjerne høre fra dere. Ta kontakt med rådgiver folkehelse og levekår, Marit Lang-Ree Finstad, marit.finstad@gausdal.kommune.no eller på tlf 98219044.