Metrologisk institutt  har følgende varsel:
Fra fredag ettermiddag ventes vestlig kraftig vind utsatte steder nord for Mjøsa. Lokalt kan det komme vindkast på 35-50 m/s, minkende natt til lørdag.

Anbefalinger
Kommunen holder situasjonen under oppsikt, men iverksetter ingen spesielle tiltak. Vi oppfordrer innbyggere til å følge med på værvarsel, se opp for oventuelt løse gjenstander og vis spesiell aktsomhet.

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/