Gausdal er godkjent som trafikksikker kommune. 
​I den forbindelse oppfordres lag og organisasjoner til å å utarbeide retningslinjer for reiser til og fra arrangementer, og eventuelle reiser organisert av lag/ organisasjonen. Det er utarbeidet en brosjyre: «TRAFIKKSIKKER KOMMUNE Organisasjoner på reise» som et hjelpemiddel i arbeidet.

Se brosjyre - organisasjon på reise

Se eksempler på reisepolicy