Alle barnehagene bortsett fra Forset barnehage, Baklia Stall og gårdsbarnehage og Follebu FUS barnehage har ledig kapasiet. Størrelse på de ledige plassene og for hvilken aldersgruppe det er ledig plass, varierer. Det er mulig å sende elektronisk søknad og du kan også kontakte den enkelte barnehage for mer informasjon.