De elevene som har mulighet til å gå eller sykle til skolen, bør gjøre det. Skoleveien er viktig, både for å treffe venner, lære seg å ferdes trygt i trafikken, få utløp for energi og for den fysiske aktiviteten. Og jo mindre trafikk det er ved skolen før og etter skoletid, desto tryggere blir skolevegen. Både for de som går og sykler, og for de som kommer med skolebussen.

Vi ønsker alle - både nye og gamle elever, velkommen til et nytt skoleår!