Alarmsentralen på Forset omsorgssenter er lagt ned på grunn av for gammelt og utdatert utstyr.  Brukere vil få hjelp av hjemmetjenesten like raskt som tidligere. Alle brukere er informert direkte.