Regjeringen har laget en smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet, her er en kort oppsummering av innholdet:

 • Valget kan gjennomføres.
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt.
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand.
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene.

Det skal være trygt å stemme!

Konkret betyr dette bl.a:

 • Vi vil ha ekstra vakt utenfor valglokalene. Vakten skal veilede deg som velger i å holde avstand og ellers følge smittevernreglene.
 • Vi har håndsprit flere steder i lokalet.
 • Vi har pleksiglass rundt noen av valg­medarbeiderne.
 • Vi vil passe på å ikke slippe inn for mange i valg-lokalet om gangen. Avstand er viktig!
 • Tilstrebe at velgerne tilbringer minst mulig tid innendørs.
 • Vi har organisert det slik at du vil gå ut av valglokalet i en annen utgang en der du kom inn.
 • Det må være fri passasje ved utgangsdørene. Vil du prate, må dette gjøres ute og i god avstand fra dørene.
 • For de som ønsker det, vil det vil være tilgang til munnbind ved inngangen. (Dersom smitte­situasjonen forverrer seg, kan det bli pålegg om å bruke det).

Å stemme hjemme på valgdagene.

Det er egne regler for deg som er pålagt isolasjon grunnet covid-19 og ikke kan stemme i de ordinære valglokalene søndag 12. september eller mandag 13. september. Overtredelse av pålagt isolasjon er straffbart. Er du en av disse, og er manntallsført i Gausdal kommune, kan du søke valgstyret om ambulerende stemming. Dette gjelder også om du er i karantene. Er du i tvil så ta kontakt.  Frist for å søke om hjemmestemming er før mandag den 13. september kl. 10.00.

Dersom du har behov for hjemmestemming kontakter du Jo-Morten Høistad tlf.: 954 89 126.

Når du har fått innvilget «hjemme­valg», vil vi avtale tid for besøk av våre stemmemottakere med smittevernutstyr.

 

Når er det størst fare for kø?

Vi er relativt en liten kommune der valg­avviklingen bruker å gå greit uten lange køer. Det er erfaringsmessig flest velgere like etter åpningstid, rundt lunsj­tid og etter middags­tid. Du er alltid velkommen! Her finner du informasjon om stemmesteder og åpningstider. Er du manntallsført i Gausdal så kan du selv velge hvilket lokal du vil stemme i.

Mer info.

Generell info om valget finner du på denne nettadressen: www.valg.no.

Godt valg!