Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt i samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene og DNT, der det gis økonomisk støtte til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka. Mer om prosjektet kan leses her.
 
For 2013 var det totalt 13 søkere i Oppland. Oppland fylkeskommune utlyser nå ny søknadsrunde for 2014. Mer om kriteriene og søknadsfrist kan leses i her.