Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til  å bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal det reduseres utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Det skal skal samles inn og resirkuleres søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 

Det er fortsatt mulighet til å vipse til 2133 om du ønsker det. 

Neste års TV-aksjon skal gå til Plan International, som tar opp kampen mot barneekteskap.