Pengene fra årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. Sammen skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.  

Det arbeides for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.

Det er fortsatt mulighet til å vipse til 2133 om du ønsker det. 

Følg med på resulteter fra TV-aksjonen for å se både Gausdal sine oppdaterte tall og de nasjonale tallene.

Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon DNDi er tildelt TV-aksjonen i NRK 2022. Med midler fra TV-aksjonen i NRK 2022 ønsker de å hjelpe mennesker som rammes av infeksjonssykdommer både i Afrika og Asia.