Pengene fra årets TV-aksjon går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Det er fortsatt mulighet til å vipse til 2133 om du ønsker det. 

Følg med på resulteter fra TV-aksjonen for å se både Gausdal sine oppdaterte tall og de nasjonale tallene.

Redd Barna er tildelt TV-aksjonen i NRK i 2023. Med pengene som kommer inn ønsker de å hjelpe krigsrammede barn - både i Norge og rundt om i verden.