UFO står for "Ungdom Formidler Opplevelser" og er navnet på det regionale ungdomssamarbeidet for Gausdal, Øyer og Lillehammer. 

 

UFO lager aktiviteter og opplevelser for ungdom i Lillehammer, Gausdal og Øyer. UFO samarbeider med skoler, festivaler, foreninger, ungdomsklubber og enkeltstående aktører for sammen å lage enda bedre tilbud til ungdom. UFO arrangerer paintballturer, konserter, filmvisninger og kurs av ulike slag.

Hva ønsker du deg av arrangementer i Lillehammerregionen? Har du gode idèer, eller kanskje du vil være med å arrangere? UFO kan være medspiller i ulike typer arbeid og arrangementer som ungdom ønsker seg. Er du mellom 13-20 år og har gode idèer til framtidige arrangementer, ikke nøl med å ta kontakt!

Johanna Cederstrøm, tlf.: 94793533 

Send Johanna en epost

Mer info finner du på UFO´s facebookside