Mandag

7.6

  • Generalforsamling IKOMM
  • Videomøte med helseminister Bent Høie om sykehusstruktur i Innlandet

Tirsdag

8.6

  • Frivillighetskonferanse
  • AU Gudbrandsdalstinget

Onsdag

9.6

  • Formannskapsmøte
  • Møte i politirådet
  • Møte i ungdomsrådet

Torsdag

10.6

  • Styringsgruppe, Krafttak for grønn vekst

Fredag

11.6

  • Planutvalgsmøte