Mandag

2.11

  • Styremøte Langsua nasjonalpark

Tirsdag

3.11

  • Møte i arbeidsgruppa om ny landbruksplan

Onsdag

4.11

  • Kommunestyrets strategi- og budsjettkonferanse
  • Formannskapsmøte

Torsdag

5.11

  • AU-møte, Gudbrandsdalsrtinget
  • Strategisamling i GLØR

Fredag

6.11

  • Strategisamling i GLØR