Mandag

30.11

  • Styremøte LGE Holdning

Tirsdag

1.12

 

Onsdag

2.12

  • Formannskapsmøte
  • Møte i ungdomsrådet

Torsdag

3.12

  • Møte i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Fredag

4.12

  • Interkommunalt politisk råd

Lørdag

5.12

  • Frivilligdagen, markering i biblioteket