Forskriften inneholder blant annet nye karantenetiltak som vil gjøre karantenebrudd ulovlig. I tillegg pålegges virksomheter, som butikker og serveringssteder, som fortsatt kan holdes åpne om å informere kunder om viktigheten av at personer i lokalet holder minst en meter avstand til andre.

- Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i samfunnet vårt, og deres pårørende, uttaler kommuneoverlege Anders Brabrand.

-  Dette er i stor grad råd vi allerede har gitt, men ved å forskriftsfeste dem strammer vi inn ytterligere. Jeg oppfordrer alle som bor i Gausdal til å ta inn over seg det som nå er vedtatt og er trygg på at folk vil følge opp, sier ordfører Anette Musdalslien.

Forskriften inneholder også oppfordringer knyttet til bruk av kollektivtransport, gjennomføring av arrangementer og besøk på institusjoner.

Det er i tillegg vedtak i forskriften som omhandler hygienetiltak for alle som oppholder seg i de fire kommunene, hytteeiere inkludert.

Videre er det vedtak om å unngå reiser til og besøk fra områder som er rammet av koronasmitten, samt en henstilling til arbeidsgivere om å sørge for hjemmekontor til ansatte, der hvor det er mulig.

Forskriften er vedtatt i med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

Les hele forskriften her.