Det er Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) som står bak ulykkesmarkeringen som i år blir arrangert i samarbeid med Gausdal kommune. For å synliggjøre hvor mange som omkom og ble skadd i trafikken i fylket i 2012 vil det bli tent et lys for hver enkelt av dem langs FV 255 fra Segalstad Bru mot Vestre Gausdal.

Program:

kl. 17.00 Åpningssermoni på Segalstad Bru (scene foran Kulturhuset). Tale ved fylkesvaraordfører Ivar Odnes. Kulturinnslag v/Gausdal kulturskole.

Fakkelstog fra Kulturhuset til Gausdal videregående skole. Transport med buss til Østre Gausdal kirke.

kl. 18.00 Minnegudstjeneste i Østre Gausdal kirke. Gudstjenesten blir ledet av biskop Solveig Fiske, sokneprest Ragnheidur Karitas Petursdottir og sokneprest Steinar Floberg. Det blir tent lys for hver av dem som omkom i Opplandstrafikken i 2012.
Hilsningstale ved stortingsrepresentant Torstein Rudihagen. Kulturinnslag ved Heidi Juart.

kl. 19.00 Kaffesamvær. Alle er velkomne til Gausdal kulturhus. Vertskap er Gausdal kommune ved ordfører Hans Høistad. Servering. Kulturinnslag ved kulturskolen. Trafikksikkerhetsprisen 2012 blir delt ut av Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg ved leder Gunnar Tore Stenseng. Prisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som er gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.