I juni måned hadde Gausdal kommune tilsyn fra fylkesmannen i Oppland på informasjonsflyt og meldinger mellom helsetjenester/helsepersonell og barneverntjenesten. Gjennom å delta i tilsynet har Gausdal bidratt til fylkesmannens arbeid med å utvikle et nytt type tilsyn. Hensikten er å se på om informasjon og meldinger til barneverntjenesten er slik at alle barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får lovbestemt hjelp.

Onsdag 19.11. kl. 12.00-15.30 møtes ansatte og ledere i aktuelle tjenester til en felles økt for å lære mer om dette viktige temaet.