Gausdal ungdomsskole rakk å gjennomføre spørreundersøkelsen før skolene stengte ned i mars, og resultatene finner du på ungdata.no. Eller gå rett til kommunerapporten her.