Bekjempelsen bør være et samarbeid naboer imellom. Ta en kikk utenfor gjerder, på røyser og ellers der hageavfall ender.

Saften fra kjempebjørnekjeks og tromsøpalme er giftig, og gir ved eksponering under sollys hudreaksjoner (kløe/eksem/blemmer). Det er derfor viktig å bruke hansker ved håndtering av disse.


Kjempespringfrø kan bli 70-150 cm høy og har de siste årene etablert seg også i jordbruksarealer, hvor den sprer seg raskt og fortrenger andre vekster. Det er viktig med renhold av utstyr og maskiner i etterkant av slått for å unngå spredning av frøene.


Bekjempelsen kan være mekanisk eller kjemisk.  Kjempespringfrø kan f.eks. slås med ljå før frøsetting årlig. Siden denne planten er ettårig, vil frøbanken i jorda etter hvert ta slutt. Tiltak som plukking, slått og tråkking fra beitedyr kan gi god effekt. Tiltakene må følges opp over flere år. Planten kan dras opp med hendene. Nå i disse dager setter plantene blomster og snart frø. Ved bekjempelse på dette stadiet er det enkleste og mest plassbesparende tiltaket å kappe av blomsterstanden (frøene) og legge disse i en sekk, og selve planten vil da dø ut.


Kjemisk bekjempelse er også mulig. Det er strenge krav ved bruk av plantevernmidler. Forskrift om plantevernmidler begrenser bruken, og den må følges. Husk avstand til vann!

Det er satt ut kontainere der sekker med svartelistede planter kan kastes:

Ved Follebu kirke
Lundgaardsløkka barnehage

Buvollen barnehage


Søppelsekk med plantene kan også leveres til GLØR som risikoavfall.

 

Kjempebjørnekjeks
Kjempebjørnekjeks er en toårig plante som kan bli inntil fire meter høy, og er svært hardfør. Spredningsevnen gjør at den ofte hemmer eller utkonkurrerer annen plantevekst.

 

Tromsøpalme
Tromsøpalme er svært hardfør og kan bli inntil 50 år gammel og tre meter høy. Spredningsevnen gjør at den ofte hemmer eller utkonkurrerer annen plantevekst.

 

Kjempespringfrø, ny 2019
Kjempespringfrø