Gausdal kommune har satt i verk mange tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Det gjør at kommunen nå kan meldes ut av ROBEK listen.

På riktig veg
Det har vært målbevisst arbeid av politikerne og administrasjonen gjennom hele 2020 for å få balanse mellom kommunens utgifter og inntekter.  Dette har vi i stor grad lykkes med, til tross for pandemien. Ordføreren er glad for vi har kommet dit, og det er en bekreftelse på at vi er på riktig veg.

- Det ligger et stort lagarbeid bak, og jeg har først og fremst behov for å takke alle ansatte i Gausdal kommune som har stått i en krevende omstilling over lang tid nå, og som samtidig har håndtert alle utfordringer knyttet til korona-situasjonen. Det er lagt ned en formidabel innsats fra mange sier ordfører i Gausdal kommune Anette Musdalslien.

Flere tiltak
Kommunen må også framover jobbe med tiltak for å tilpasse driften til inntektsnivået. Det skal over tid gi større økonomisk handlefrihet som igjen skal føre til bedre tjenester til innbyggerne.

-  Selv om Gausdal nå er meldt ut av ROBEK, er vi ikke ferdige med jobben. Kommunen er fortsatt i en utfordrende situasjon økonomisk, vi må fortsette på det omstillingsarbeidet vi er i gang med. Samtidig ser vi resultater av den jobben som er gjort til nå, og det er oppløftende, fortsetter Musdalslien.