Utbyggingsavtala er blitt til i samarbeid mellom grunneiere/utbyggere og kommunen. Formålet med avtala er å sikre gjennomføring av fellestiltak og rekkefølgebestemmelser i områdeplanen for Skei sør, som nå er til sluttbehandling. Forslaget er med hjemmel i plan- og bygningslova. Spørsmål om forslaget rettes til miljø- og næringssjef Jon Sylte tlf. 950 36 936 eller epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no Eventuell høringsuttalelse sendes Gausdal kommune, Rådmannen, 2651 Østre Gausdal eller på epost til firmapost@gausdal.kommune.no. Frist: 1. august.

Forslag til utbyggingsavtale (DOC) (PDF)