Forslaget gjelder gnr. 236 bnr. 44-45. Forslaget er lagt ut på kommunens servicetorg og er tilgjengelig på kommunens nettside. Evt. uttalelser sendes skriftlig innen 16. mars 2022 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no  

Evt. spørsmål kan rettes til Harald Landheim tlf. 957 77 761 eller e-post: harald.landheim@gausdal.kommune.no