Forslaget gjelder del av gnr. 201 bnr. 2. Forslaget er også lagt ut på kommunens servicetorg . Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 14. februar 2022 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no   

Eventuelle spørsmål kan rettes til Harald Landheim tlf. 957 77 761 eller e-post: harald.landheim@gausdal.kommune.no

Utbyggingsavtalen kan du lese her.