Dokumenter:

Utbyggingsavtale

 

Evt. uttalelser sendes skriftlig innen 30. august til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Evt. spørsmål kan rettes til Jon Sylte tlf. 950 36 936 eller e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no