Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen  15. oktober 2020  til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jon Sylte tlf. 950 36 936 eller e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Dokumentene ligger også på kommunens servicetorg.

Utbyggingsavtale Skåndalen
Utbyggingsavtale Tåget
Utbyggingsavtale Kjøpmannsletta og Vårsetra