Forslaget gjelder del av eiendommen gnr. 224 bnr. 103. Evtuelle uttalelser sendes skriftlig innen 10. august 2021  til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Evt. spørsmål kan rettes til Jon Sylte tlf. 950 36 936 eller e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no