Forslaget er lagt ut på kommunens servicetorg og er tilgjengelig på kommunens nettside. Det tas forbehold om evt. endring i totalt antall nye tomter ved den politiske behandlingen av reguleringsplanen, og at endelig utbyggingsavtale justeres i tråd med dette. Evt. uttalelser sendes skriftlig innen 31. oktober 2022 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no  

 

Evt. spørsmål kan rettes til Harald Landheim tlf. 957 77 761 eller e-post: harald.landheim@gausdal.kommune.no