Hvem kan søke:
Stipend fra fondets avkastning kan søkes av ungdom (15-24 år) fra Gausdal kommune som tar utdanning utover grunnskole. Utdanningen bør være ledd i en utdanningsplan, og ved tildeling vil behov for økonomisk støtte bli vurdert.

Deler av midlene skal komme ungdom fra Follebu til gode. Dette fordi Kristian Fondstads legat som utgjør ca. 45 % av fondskapitalen, var tiltenkt ungdom fra Follebu.

Tildeling og søknad:
Midler fra fondet blir lyst ut hvert tredje år (2021,2024, 2027 osv). Søknad føres på eget søknadsskjema. Utbetaling skjer når styret har fattet vedtak om tildeling

Vedtekter
Søknadsskjema

Søknaden sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Søknadsfrist: 15.sept.

Kontaktperson: Gjertrud E. Stømme Tlf.: 92 66 32 71