Johnny Libakken delte ut prisen til rektor Hilde Furuset Slåen, enhetsleder barnehager Laila Linn og prosjektleder for bygging av Fjerdum barnehage og skole, Kjell Skarstad.

I begrunnelsen for tildelingen heter det:

Fjerdum skole sine representanter har utvist lydhør evne til samarbeid med blindeforbundet, og ikke minst gjennomføring av planlagte tiltak på skolen. Bygginga omfattet også utviding av Fjerdum barnehage med et par avdelinger, adkomst og parkering for den – i tillegg til bygging av ny Fjerdum skole – byggene henger sammen, men har ikke felles drift.

Fjerdum skole er blitt en fin referanse for Norges Blindeforbund som ønsker seg et universelt tilpasset samfunn. Et samfunn tilpasset alle! Blindeforbundets representant i fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble tidlig tatt med i prosessen.

Det er alltid avgjørende for gode resultater, både teknisk og økonomisk, å komme tidlig inn i prosesser.  Tilgjengelighet for alle, kontraster, luminans, lede linjer og flott taktil orienteringstavle ved inngangen til skolen.

Hilde Furset Slåen takket for prisen og delte denne med flere, i sin takketale sa hun blant annet:

Det er mange som skal takkes som har gjort det mulig for Gausdal kommune å få prisen. Under hele byggeperioden av barnehagen og skolen jobbet prosjektgruppa, under ledelse av prosjektleder Kjell Skarstad, med at det var viktig med brei involvering av ulike rådsorganer. Lag og foreninger, elever, foreldre og ansatte i barnehage/skole, ble tatt med på råd, sett og hørt, i de ulike fasene vi var gjennom for å nå målet.

Reidun S. Aaboen fra Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, har vært en viktig samarbeidspartner, likeså det lokale Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prosjektgruppa har sammen med byggekomiteen og styringsgruppa fått et flott resultat bygd av Backe Oppland med under underentreprenører. Vi har fått veldig mye skryt av vår nye flotte storstue, og med alle tilrettelegginger ute som inne, så skal alle som kommer til skolen og barnehagen finne fram.  Ledelinjer, sterke farger, skilt med blindeskrift, gode kontraster, knitter ved scenekant og trapper og flere heiser som gjør at du kan forflytte deg i bygget på egenhånd.

På vegne av Gausdal kommune takket Hilde Furuset Slåen for prisen og understreket av det varmer å få så mye heder og ære for barnehagen og skolen.

Prisen består av et hjerte i glass og diplom