Eldre personer er særlig utsatt for fall på glatt føre, og mange skader skjer rett utenfor døra. Strøsand kan være med på å forebygge fall. Tilbudet om å få tilkjørt sandsekker til eldre og uføre ble svært godt mottatt i fjor. Vi er derfor glad for at Gausdal Lions Club i samarbeid med Gausdal kommune også i år kjører ut sandsekker til eldre og uføre som ikke selv kommer seg ut for å kjøpe sand.

Her finner du mer informasjon om tilbudet.

 

Ivrige Lionsmedlemmer.jpg