Kommunens beredskap.
Kommunen har økt sin beredskap og følger værsituasjonen nøye. Mannskapene er orientert og det som kan gjøres for å forebygge skadeflom vil bli gjort. Spesielt flomutsatte stikkrenner og grøfter langs kommunale veger og på kommunale eiendommer er rensket og ettersett. Det er etablert beredskap på å fjerne innløpsrister m.m.

Hva kan du som innbygger gjøre?
Som innbygger er det viktig at du tar dine forhåndsregler. Enhver innbygger i faresonen bør sikre sine egne eiendeler i den grad det er mulig, for eksempel campingvogner og løsøre.

Grunneiere bør også sørge for at det er ryddet i kulverter og rør, og renske bekkeløp, slik at vannet kan flyte fritt. En bekk som tar et helt nytt løp vil gjøre vesentlig mer skade enn om den bare blir stor i sitt normale bekkeløp.

Alle bør følge med og holde seg oppdatert på situasjonen. Ved å gå inn på hjemmesider som www.yr.no, www.storm.no og www.pent.no (vær), www.senorge.no (snøforhold) og www.varsom.no (flom og jordskred) vil alle kunne tilegne seg grunnlagsinformasjon. Varsler fra NVE vil også legges ut på www.varsom.no og på NVEs hjemmesider (www.nve.no) og www.yr.no .

Dersom noe skulle hende, vil kommunens hjemmeside være en nyttig kilde til informasjon. Det vil også legges ut informasjon på fylkesmannens hjemmeside: www.fylkesmannen.no/oppland . Myndighetenes samleside for kriseinformasjon vil også bli oppdatert med varsler og oversikt over situasjonen: www.kriseinfo.no

Om det skulle bli flom, vet vi fra flommene siste år at en rekke veier vil bli stengt. Vi vet også at strøm og telefon vil bli borte i kortere eller lengre perioder, og i større eller mindre deler av fylket. Det er derfor viktig at alle gjør et minimum av forberedelser:

Alle bør ha mat og vann for et par dager. Kan du tilberede mat uten strøm?

Sørge for å ha lommelykter og batteriradio, og ekstra batterier til disse. NRK har et beredskapsansvar og vil sende beredskapsmeldinger om det blir nødvendig.

Hva gjør du om du trenger akutt hjelp og telefonen ikke virker? Husk:

  • 112 kan ringes med eller uten sim-kort, på de fleste telefoner med tastelåsen på, uavhengig av teleleverandør (på noen telefoner må sim-kortet fjernes først).
  • Prøv alle kommunikasjonsmuligheter: fasttelefon, mobiltelefon, skype mv.
  • Oppsøk naboen
  • Om ingenting annet virker: Reis mot kommunesenteret og prøv telefonen underveis. I kommunesenteret vil det være  en satellitt-telefon.Vi håper at vi skal unngå en skadeflom. Skulle den komme så vet vi at alle forberedelser vil bidra til at skadeomfanget blir redusert.