Vi starter med vaksinering av elever som går i 8, 9 og 10. klasse. Elever i 7. klasse, som har fylt 12 år, vil få tilbud om vaksine neste uke, uke 37. Elevene har fått brev med hjem med egenerklæring som må være fylt ut før vaksinering.

Om covid-19
Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer. Eldre og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig covid-19 sykdom. Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer. Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Risiko for alvorlig sykdom hos barn og ungdom er lav. Vaksinasjon vil likevel bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å minske smitten i samfunnet.

Om vaksinene
mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Spikevax (Moderna) er godkjent til bruk fra 12 år. Vaksinene inne- holder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. For ungdom 12-15 år (årskullene 2006 – 2009) anbefales én dose. Eldre ungdom anbefales to doser med 8-12 ukers intervall. To doser anbefales også til barn med alvorlig grunnsyk- dom og eventuelt til enkelte barn med annen tilleggsrisiko etter vurdering av lege. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose.

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Tilstanden oppstår oftest innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen én måned. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og ungdommen undersøkes. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine. Les mer om vaksinene på fhi.no

Før vaksinasjon
Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet. Før vaksinasjon vil ungdommen også bli bedt om å fylle ut et egenerklæringsskjema med helseopplysninger.

Har du spørsmål til vaksinering av barn og unge under 16 år i Gausdal, ring tel: 94789628.

Utdypende informasjon finner du på FHI sine nettsider.