Koronavaksine for barn 5-11 år

Barn har generelt svært lav risiko for å bli alvorlig syke av Covid- 19. Gjennomgått koronainfeksjon gir minst like god beskyttelse som vaksine. Likevel vil vaksine være svært nyttig for noen barn og mest aktuelt er det for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Vi planlegger vaksinering av barn 5-11 år til følgende tidspunkt: 

  • 16. februar kl 15.30- 17.00
  • 16. mars kl 15.30 – 17.00
  • Sted: Gausdal helsestasjon (Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal)

Du må bestille time først (Telefon: 61 25 66 00)

Husk å laste ned, printe og fylle ut samtykkeskjema før dere kommer til vaksinering.  Ved felles foreldreansvar må begge foreldre gi samtykke. 
Klikk her for samtykkeskjema

Vedlagt ligger informasjon fra FHI. 

Dersom dere ikke får skrevet ut eller har andre spørsmål, ring 918 44 906

 

Koronavaksine for ungdom 12-15 år

Folkehelseinstituttet anbefaler at koronavaksinasjon skal tilbys til 12-15-åringer. Aldersgruppen får nå tilbud om to vaksinedoser. Barn og ungdom har generelt svært lav risiko for å bli alvorlig syke av Covid- 19. Gjennomgått koronainfeksjon gir også god beskyttelse mot ny sykdom. Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine. Unge i alderen 12-15 år er ikke helserettslig myndige, men de skal høres i beslutninger om egen helse.

Vaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Dere må derfor huske å laste ned, printe og fylle ut samtykkeskjema før dere kommer til vaksinering. Klikk her for samtykkeskjema Ved felles foreldreansvar må begge foreldre gi samtykke. 

Ungdommene kan komme til ordinære drop- in timer, på Kulturhuset, Segalstad Bru (Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal) Dere trenger ikke bestille time.

Klikk her for å lese mer om vaksinering i Gausdal.

Dersom dere ikke får skrevet ut eller har andre spørsmål, ring 918 44 906 

Vedlagt ligger informasjon fra FHI

Les mer om korona i Gausdal