Barnevern

Tlf: 116 111
Telefonen er døgnbemannet
16111.no

Fra  01.01.19 kl. 00.00. Tlf 40 40 40 15

Bekymringstelefonen

Drives av Voksne for barn
Tlf: 810 03 940
Bemannet hverdager 9.30 - 14.30
vfb.no/

Distriktspsykiatrisk senter, Sykehuset Innlandet

Tlf.: 06200

Gå til nettstedet

Giftinformasjonen

Ved mistanke om forgiftning
Tlf: 22 59 13 00
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettsted

Hjemmesykepleien

Østre Gausdal: 995 24 399
Vestre Gausdal: 918 25 709

Hovednummer Hjemmetjenesten Gausdal: 995 24 399

 

Kirkens SOS

Tlf: 22 40 00 40
Telefonen er døgnbemannet
kirkens-sos.no

Krisesenteret

Legevakt

Legevaktstelefonen 116 117

Det sekssifrede nummeret 116117 besvares døgnet rundt ved legevaktsentralen.
Ring 113 når det er akutt og står om liv

Mental Helses Hjelpetelefon

Tlf: 116 123
Telefonen er døgnbemannet
mentalhelse.no

Vern for eldre

Tlf: 800 30 196 
Telefonen er døgnbemannet
vernforeldre.no

Prestene i Gausdal

Sogneprest i Vestre  Kristin Vindsetmo  45 39 04 66  av898@kirken.no
Sogneprest i Østre Tormod Kapelrud  92 09 67 21  tk854@kirken.no  

Medisinsk nødhjelp 113

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe 113.

Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

  • Nye lammelser i ansikt eller arm
  • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
  • Plutselig og uforklarlig ustøhet
  • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
  • Brystsmerter i mer enn fem minutter
  • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
  • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

Mental Helses Hjelpetelefon

Tlf. 116 123

Telefonen er døgnbemannet

mentalhelse.no

 

Psykososialt kriseteam

Kriser er hendelser som oppleves som dramatiske, uventede og mulig traumatiserende for enkeltpersoner, familier og/eller hele samfunn. Det kan være selvmord, brå og uventet død knyttet til ulykker eller drap, brå barnedødsfall, brå og uventet trussel med fare for liv og helse knyttet til ulykker, overgrep eller vold. Det å være vitne til voldsomme hendelser, uten selv å være i fare, og/eller oppleve for eksempel leteaksjon etter savnede kan også oppleves som krise.

Hvis det er behov for psykisk støtte i en krisesituasjon, så kan psykososialt kriseteam være til hjelp. Teamet består av ulike fagpersoner fra kommunen og kirka, som helsesøster, psykolog, sykepleier, diakon, sosionom eller andre.

Psykososialt kriseteam kan nås på tlf. 92 60 60 96.

Seksuelle overgrep

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende.
Tlf: 800 57 000
Telefonen er døgnbemannet
incest80057000.no

Ungdomstelefonen

Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Tlf: 400 00 777
Telefonen er bemannet alle dager 18 - 22, unntatt lørdag.
ungdomstelefonen.no

Vann og avløp - vakttelefon

Vakttelefon vann og avløp - kommunal teknisk vakt - bemannet hele døgnet tlf. 91 77 56 92