Ved Stortingsvalget 2005  ble det avgitt 3585 stemmer hvorav 521 av disse var avgitt på forhånd.

Opptellingen gav følgende fordeling:

 

Valglistens navn Sum
Det norske Arbeiderparti 1625
Demokratene 2
Fremskrittspartiet 450
Høyre 155
Kristelig Folkeparti 122
Kystpartiet 11
Kristens Samlingsparti 2
Miljøpartiet De Grønne 5
Pensjonistpartiet 12
Reformpartiet 1
Rødt 14
Senterpartiet   825
Sosialistisk Venstreparti 256
Venstre 122