Valgdeltakelse 60.0% (57.3% i 2003)

    

 

Parti/liste Forhåndsstemmer Valgtingstemmer Totalt
Bygdalista

 102

  607   709
Det norske Arbeiderparti

  132

  664   796
Fellesliste FRP og Høyre

  55

  303   358
Senterpartiet

  115

  565   680
Sosialistik Venstreparti

15

  89   104
Pensjonistpartiet

  3

  6   9
Venstre

  50

  166   216
  

472

  2400   

    

Det gir følgende mandatfordeling:

Bygdalista 6
Det norske Arbeiderparti 6
Fellesliste FRP og Høyre 3
Pensjonistpartiet 0
Senterpartiet 5
Sosialistisk Venstreparti 1
Venstre 2