Det vil bli anledning til å forhåndsstemme på Biblioteket

tirsdag 05.september kl. 15.00 – 19.00

torsdag 07.september kl. 15.00 – 19.00

Servicetorget – frem til 08.september

mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

lørdag 02.september kl. 10.00 – 15.00

onsdag 06.september kl. 09.00 – 19.00

Stemmemottaket er åpent for alle – husk legitimasjon.