Forhåndsstemming

Hvis du ikke har mulighet for å stemme på selve valgdagene 8. og 9. september, kan du forhåndsstemme fra mandag 12. august til fredag 6. september på servicetorget på kommunehuset i åpningstida. Det er fint hvis du tar med valgkortet ditt. 

Utvida åpningstider for forhåndsstemming:
Tirsdag 03. september: 09.00 – 18.00
Torsdag 05. september: 09.00 – 18.00
Lørdag 31. august: 10-16
 
Det er også anledning til å forhåndsstemme ved:
Granheim Lungesykehus:  mandag 2. september kl. 11.00 – 12.30 
Follebu omsorgssenter:  mandag 2. september kl. 15.30 – 18.00
Forset omsorgssenter:  onsdag 4. september kl. 11.00 – 12.30 

 

Tidligstemming
Du kan også tidligstemme i perioden 1. juli - 9. august på servicetorget, kommunehuset, mellom kl. 10 og 14. Tidligstemming innebærer at du kun kan stemme på parti. Du har ikke mulighet for å endre selve lista når du tidligstemmer. 

Du kan tidligstemme eller forhåndsstemme i alle kommuner og land, uavhening av hvor du bor. Stemmen blir videresendt til din bostedskommune og registrert der.

Du finner mer informasjon om valget på våre hjemmesider eller på www.valg.no.

 

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge.
Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet.
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge, eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. (DOC) (PDF)Søker du i et vanlig brev, må du huske å få med de opplysningene det spørres om i skjemaet.

Søknaden må være kommet fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 10. september kl. 17.00.

Manntallet for Gausdal kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli til og med valgdagen på følgende steder:

  • Servicetorget, Gausdal adm. - og kommunehus
  • Biblioteket, Gausdal arena
  • Coop Prix, Vestre Gausdal
  • Nærbutikken Svatsum