I Gausdal er det kommunale vannverk som dekker Skeiområdet samt tettstedene Svingvold, Segalstad bru, Forset og deler av Follebu. I tillegg er det kommunale vannverk i Bødal, Olstad, Nedre Svatsum og Øvre Svatsum. Det er sammenhengende vannledning fra Skei til Follebu. Fra denne ledningen forsynes en god del spredt bebyggelse.

I Follebu dekkes storparten av tettstedet ved forsyning fra Follebu vannverk som er et privat fellesanlegg med forsyning fra Neversjøen.

Skei vannverk forsynes fra Skeiselva. Vannet renses ved hurtigsandfiltrering og membranfiltrering. Ved behov kan vannet klores i tillegg.

De øvrige kommunale vannverkene er grunnvannsanlegg hvorav de fleste har mulighet for desinfisering av vannet ved behov.

 

skei vannverk.jpg