Det viste seg at denne gangen var det «snille» koliforme bakterier og etter avtale med Mattilsynet kan kokepåbudet derfor avsluttes. Alle berørte beboere er varslet.