SMS – sendes ut 3.desember.

Alle som har vannmåler skal lese av denne en gang pr. år. 3. desember vil Gausdal kommune sende ut en SMS for vannmåleravlesning. Alle som mottar denne SMSen blir bedt om å svare med målerstand innen 10 dager (Tall bak kommaet eller røde tall skal ikke tas med). De som ikke har svart innen fristen vil få en påminnelse i løpet av uke 51 med en ny frist på 10 dager.

Ved manglende respons per SMS vil man få tilsendt avleserkort per post med endelig svarfrist 30.01.21. Avlesning kan skje via www.leseav.no  eller ved å sende svarslipp til kommunen.

Husk å sjekke at målernummeret i SMS-varselet stemmer med målernummeret på vannmåleren. Det kan skje at meldingen går til feil mottaker (eks. eier som har flere registrerte mobilabonnement), hvis dette skal endres må du ta kontake med oss. Bruk helst epost postmottak@gausdal.kommune.no . Du vil motta kvitteringsmelding etter innsending, men dette kan ta tid hvis det er stor pågang.

Mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. Det er ikke mulig å ha lenger svarfrist på denne type SMS enn 10 dager. Etter dette blir linken ugylding og du vil få en feilmelding.

For å kunne registerer på nett må du ha fått et avlesningskort med en 6-tegnskode. Denne koden må brukes til avlesning til rett vannmåler.
Hvis det registreres flere avlesninger vil det alltid være den siste som er gyldig.

Svarperiode:
Det er mulig å rapportere vannmåleravlesninger fra 03.12.21 til 26.12.21 (på SMS) og fram til 30.01.22 (på nett eller papir). Du kan levere kortet på servicetorget, scanne svarslipp  og sende denne til postmottak@gausdal.kommune.no eller sende via post Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

 

Vannlekkasje kan være dyrt. En kran som drypper langsomt kan bruke flere tusen liter på ett år. En WC kan lekke mye vann, opptil flere hundre tusen liter på ett år. Slike lekkasjer må du betale for. Kontroller at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og sjekk at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger !