Vi sender nå ut en ny tekstmelding. Denne går til de som ikke har sendt inn avlesning, og de som gjorde det i ovennevnte periode. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Frist for avlesning nå er satt til 27.12. Hvis du ikke har mulighet for å lese av innen fristen vil du mottat et vannmålerkort i posten. Du kan registrere målerstanden her.