Situasjonen i ettermiddag er at vegen Dal-Stubberud er stengt. Det er flere flomstore elver og bekker. Teknisk har tilgjengelig mannskap ute og det anbefales at alle er behjelpelige med å fjerne brask fra småbekker og kummer. I og med at regner har kommet så fort er det mye kvister i elvene. 

Oppdatert kl. 18.00

Vann i vegbanen mot Svatsum, men framkommelig.

Vegen Olstad - Skei er stengt.

Teknisk har registrert vannføringen i Finna og setter inn ressurser der. 

Dal-Stubberud er åpen.